Lv  En  Ru

"Transporta un sakaru institūts "

Līgums ir ilgtermiņa un abpusēji izdevīgs sadarbībā starp transporta sakaru institūtu un SIA BreinTrans. Zinātniskās pētniecības jomā, praktiskās studentu apmācības strādāt dažādās transporta jomās:


   

• kopīgas izglītības programmas izstrāde un īstenošana;

• sadarbības pētījumi kopīgu interešu jomās, un saskaņā ar pieejamo finansējumu;

• kopīga publikācija par pētījumu rezultātiem;

• Transporta un sakaru institūta studentu prakses organizācija SIA BreinTrans un piedalīšanos kopīgos projektos.

Attēlā (no kreisās uz labo): koordinators un koncepcijas projektu autors, BreinTrans izpilddirektors Pēteris Dubino, profesors, tehniskā hab. Dr.. Transporta un sakaru institūta Prezidents Igors Kabaškins. Dekāna vietnieks, medicīnas fizikas un bioinženierijas fakultātes Sanktpēterburgas Valsts Politehniskās universitātes, profesors Vladimirs Grizunovs.

   

Par kopēju zinātnisku sadarbību perspektīvos projektos SIA BreinTrans ir noslēgts līgums starp Transportu un Sakaru institūtu un Sanktpēterburgas valsts tehnoloģijas institūtu (tehniskā universitāte). Finansējums netika iegūts un projektu attīstība šobrīd stāv uz vietas, informācija par projektiem SIA BreinTrans reģistrēta Eiro savienības mājas lapā European Union.

   

SIA "AUTORINGS"


Sadarbības līgums ar automašīnu mazgāšanas firmu SIA"Autorings" www.autorings.lv

SIA "BreinTrans" saņem tiesības piegādāt SIA "Autorings" automašīnu un saistošo elementu apkopes līdzekļus.

SIA"Autorings" saņem priekšrocīgas tiesības izmantot SIA "BreinTrans" piegādāto aizsargķīmiju un citus materiālus.

Karte

   

SIA "TELE-1"


Līgums par kopīgu sadarbību ar reklāmas kompāniju „TELE – 1” Baltijas valstu televīzijas un radio reklāmās.

Uzņēmums BreinTrans atvērta ierosinājumus par sadarbību zinātnes un finanšu jomā.

©Visas SIA BreinTrans tiesības ir aizsargātas.Uzņēmums BreinTrans atvērta ierosinājumus par sadarbību zinātnes un finanšu jomā.